3 vanliga misstag folk gör med stoppen

Använder man sig av stoppar i sin handel, så är halva slaget vunnet. Läs mer här om varför man bör använda stoppar i sin handel.

Men för att vinna hela slaget, så måste man lära sig att undvika det vanligaste misstagen folk gör med stopparna.

Placerar stoppen för tight

Ett vanligt misstag är att man har dålig koll på tillgångens volatilitet, vilket leder till att man placerar stoppen för tight och blir ustoppad på en helt vanlig rörelse. Att placera stoppen för tight kan vara lika kritiskt som att ha en stor stopp. Rent krasst, så kan man kalla det ”death by a thousand cuts”. Man får många stoppar och få vinster, snarare än tvärtom.

Vidgar stoppen för att ge aktien mer svängrum

Man skall ALDRIG flytta stoppen och åt det håll som tillåter förlusten att bli större än vad som var tänkt. Det är vanligt att detta sker när förlusten redan är ett faktum, för att man tycker sig se en ”bättre” stödnivå än den initiala. Men egentligen så är det försvarsmekanismen i kroppen som styr, som vill undvika smärta och därmed förluster.

Använder mental stopp men kan inte hantera det

Att använda en mental stopp kommer med ett ansvar, att man måste kunna ta stoppen utan tveksamheter när läget uppenbaras. De allra flesta hittar alltid en ursäkt till varför man skall vänta med det. Det kan vara allt från stor spread, till risig marknad generellt. Men allt det är är sekundärt när priset nått stoppen, då skall stoppen tas oavsett för att.

Annonser

4 anledningar varför alla bör handla med stopp

En röd stoppknapp som står för "handla med stopp"

En traders bästa vän, är och kommer alltid förbli stoppen. I marknaden, som är ständigt föränderlig med miljontals andra aktörer, kan man aldrig veta i förväg vad som kommer hända. Men det behöver du inte heller veta, om du handlar med stopp.

” Those who trade without stops, eventually stop trading” – Mark minervini

Att handla med en stopp, kommer med många fördelar. Låt oss gå igenom några anledningar till varför man bör handla med stopp, oavsett strategi.

Kalkylerad risk

En stopp fungerar likt en försäkring och är till för att skydda nedsidan vid oförväntade händelser.

För att få bästa effekten av en stopp, bör stoppnivån tänkas ut och placeras redan innan positionen tas. Anledningen till varför man skall placera ut stoppen innan positionen tas, är för att man skall vara så objektiv som möjligt vid beslutstagendet. När man sätter stoppen, bestämmer man hur stor risk man vill ta för att få se utfallet.

Inga frågetecken

Har man en förutbestämd stopp, så är det det som gäller oavsett vad som händer. Orsaken bakom t.ex. aktiens nedgång är helt irrelevant.

Inga känslor inblandade

Ett vanligt problem bland främst investerare, är att de har en emotionell anknytning till sina investeringarna. Detta kan leda till en rad olika problem, speciellt när det kommer till att sälja något som de ägt och trott på länge.

Men en förutbestämd stopp är detta inget problem då alla känslor åsidosätts.

Du kan räkna på det

Har du en bestämd nivå där du tar förlusten, så kan du också räkna på om risken i relation till potentiell avkastning går ihop. Genom att också väga in din hitratio för strategin.

Går inte matematiken ihop, måste någon parameter ändras. Den enda parametern man verkligen kan påverka för att få kalkylen att gå ihop, är just risken.