Vad är handelsvolym och varför är det viktigt?

Handelsvolym – visar hur många aktier som har handlats under en viss tidsperiod. Men, varför är då detta relevant för oss att veta? Jo, för att det speglar utbud och efterfrågan.

En stor efterfrågan, föder oftast en uppgång i pris.

Ett stort utbud, föder oftast en nedgång i pris.

Enkelt va?

Om du då ämnar att köpa en aktie på långsidan, vad ska du då kolla efter? Jo, givetvis situationer där priset handlas konstruktivt och där efterfrågan är hög.

Konstruktivt betyder ”positivt/uppbyggande”,vilket man enklast beskriver det som att aktien ”laddar” för uppgång. Att priset handlas konstruktivt, kan men se genom att aktien håller sig nära all time high och klarar sig bra realtivt större börsnedgångar. Även kallat ”relativstyrka”.

Hur kan man se att det är en större aktör som handlar i aktien?

En generell regel gällande handelsvolym är att – stor/gigantisk handelsvolym, skapas inte av småsparare, utan den skapas av större aktörer på marknaden. Detta kan ses som ”footprints” i chartet.

Om en aktie bryter ut till ett nytt all time high på 4x normal handelsvolym, då är det sannolikt någon större aktör som vill in. Denna aktören kommer högst troligt behöva köpa över en lång tid för att komma in och få den önskade positionen i aktien (stor efterfrågan). Speciellt om aktien printat nytt all time high och är illikvid.

För det som händer när en aktie printar ett nytt all time high, är egentligen att ingen ligger minus i aktien, förutom de som har kortat aktien. Om det inte längre finns någon som ligger minus i aktien som behöver sälja (utbud), så kommer vi få en situation med stor obalans mellan utbud och efterfrågan. På det, så kommer de som har kortat aktien, att någon gång behöva täcka sin position. Vilket betyder att de behöver köpa tillbaka aktierna de sålt i marknaden och därmed realisera sin förlust. Vilket skapar högre efterfrågan.

Som vi skrev tidigare i texten ovan, stor efterfrågan, föder uppgång. Stort utbud, föder nedgång. I det här fallet har vi stor efterfrågan ifrån en större aktör som vill köpa många aktier och som inte är direkt priskänslig, plus att vi har ytterligare efterfrågan ifrån de som vill täcka positioner som legat korta. Men vi har ju inga säljare?

Detta kommer givetvis att leda till fortsatta uppgångar i aktien tills personer i fråga börjar ta hem vinster alternativt korta aktien igen.

Vilket föranleder frågan – Hur nyttjar jag detta i min handel?

Först och främst letar jag efter aktier med bra momentum som noteras nära sitt all time high. Därefter kollar jag om aktien har god fundamenta, alltså anledning att fortsätta upp. För att sedan köpa aktien med god riskkontroll, helst vid en breakout eller annan tydlig nivå där jag kan sätta stoppen. Det jag vill se vid breakouten är givetsvis stor handelsvolym, som gärna återkommer även dagarna efter breakouten. Återkommer volymen dagarna efter, så bekräftar det tesen om att det är någon större aktör köper.

Det som återstår efter köpet, är egentligen bara att glida med och låta de andra aktörerna köpa upp aktien åt mig, om jag träffar rätt vill säga.

 

Annonser