Månadsrapport

Vid varje månadsskifte, så har jag som tradition att gå ingenom hur månaden har gått i en ”månadsrapport”. Jag tänkte börja dela den även här på bloggen, då många kan få inspiration till att börja göra något liknande.

Bild från månadsrapporten i excel på avkastningsgrafen.
Bild från månadsrapporten i excel på parametrar.

Som ni ser ovan, så har jag tagit med de parametrarna som är viktigast för mig. Jag kommer att fortsätta publicera liknande bild vid varje månadsrapport, men också vid kvartals och årsrapporterna.

Marknadsläget

Som jag nämnt flera gånger senaste månaden i mina marknadsuppdateringar, så har marknaden känts svag. Se min senaste marknadsuppdateringen här.

Mycket av det jag bevakat har curlat över och börjat gå ner samtidigt som index har tragglat på sidledes.

Det jag bevakar dagligen, är aktier som har bra momentum. Börjar dessa curla över är sannolikheten stor att även index gör det tillslut.

Portföljen

Under juli månad har det gått en del stoppar. De flesta aktierna som blivit utstoppade, har sålts ner på låg volym och därför inte varit speciellt allvarliga. Jag har lyckats kränga det mesta nära breakeven.

Men på grund av stopparna som gått och bristen på nya case, har jag legat ca 25% likvid under juli månad. Vilket i sig inte är ovanligt, men tyder på att ett skifte håller på att ske i marknaden eller i alla fall för min strategi.

I skrivande stund har även ytterligare stoppar gått, återstår att se hur likvid man är efter idag.

Månaden har sett till antal transaktioner varit normal, kanske lite i ovankant sett årets andra månader. Dock har omsättningen varit större, ca 5 x EK mot ett snitt detta året på 3 x EK. Antagligen haft för lite att göra på stranden..

Sharpekvoten – har sjunkt till 2.9 (data från nordnet), mot årets snitt på 4.

Courtage – Normal.

Växlingsvgifter – Sannolikt alldeles för höga, mycket handel i norden. Orkar inte räkna ut de manuellt just nu.

Annars inte mycket att tillägga, de mesta ser ni ju på bilden ovan.

Månaden resultatmässigt är mellanmjölk, men sett till hur min juni månad var och övriga året, så passar en rekyl rätt bra.

Min syn framgent

Med tanke på nedgången vi sett i USA sista 2 dagarna inklusive idag, så är jag negativ på kort sikt. Väldigt hög volym på nedgången även dag 2 och 3, vilket bekräftar trendskiftet.

En bild över SP500 som visar på nedgång med stor volym.

Sannolikt kommer övriga världen hänga på ner i denna vevan. Vi går även in i 2 säsongmässigt svaga månder om jag inte missminner mig, vilket styrker tesen ytterligare om att vi bör få en mindre rekyl.

Sammanfattning

Månaden totalt sett har varit bra. Jag märker av ett tydligt skifte i marknaden som orsakat en del stoppar.

Jag lyssnar noga på signalerna marknaden ger mig och är framgent försiktig med nya köp.

Annonser