3 vanliga misstag folk gör med stoppen

Använder man sig av stoppar i sin handel, så är halva slaget vunnet. Läs mer här om varför man bör använda stoppar i sin handel.

Men för att vinna hela slaget, så måste man lära sig att undvika det vanligaste misstagen folk gör med stopparna.

Placerar stoppen för tight

Ett vanligt misstag är att man har dålig koll på tillgångens volatilitet, vilket leder till att man placerar stoppen för tight och blir ustoppad på en helt vanlig rörelse. Att placera stoppen för tight kan vara lika kritiskt som att ha en stor stopp. Rent krasst, så kan man kalla det ”death by a thousand cuts”. Man får många stoppar och få vinster, snarare än tvärtom.

Vidgar stoppen för att ge aktien mer svängrum

Man skall ALDRIG flytta stoppen och åt det håll som tillåter förlusten att bli större än vad som var tänkt. Det är vanligt att detta sker när förlusten redan är ett faktum, för att man tycker sig se en ”bättre” stödnivå än den initiala. Men egentligen så är det försvarsmekanismen i kroppen som styr, som vill undvika smärta och därmed förluster.

Använder mental stopp men kan inte hantera det

Att använda en mental stopp kommer med ett ansvar, att man måste kunna ta stoppen utan tveksamheter när läget uppenbaras. De allra flesta hittar alltid en ursäkt till varför man skall vänta med det. Det kan vara allt från stor spread, till risig marknad generellt. Men allt det är är sekundärt när priset nått stoppen, då skall stoppen tas oavsett för att.

Annonser

4 anledningar varför alla bör handla med stopp

En röd stoppknapp som står för "handla med stopp"

En traders bästa vän, är och kommer alltid förbli stoppen. I marknaden, som är ständigt föränderlig med miljontals andra aktörer, kan man aldrig veta i förväg vad som kommer hända. Men det behöver du inte heller veta, om du handlar med stopp.

” Those who trade without stops, eventually stop trading” – Mark minervini

Att handla med en stopp, kommer med många fördelar. Låt oss gå igenom några anledningar till varför man bör handla med stopp, oavsett strategi.

Kalkylerad risk

En stopp fungerar likt en försäkring och är till för att skydda nedsidan vid oförväntade händelser.

För att få bästa effekten av en stopp, bör stoppnivån tänkas ut och placeras redan innan positionen tas. Anledningen till varför man skall placera ut stoppen innan positionen tas, är för att man skall vara så objektiv som möjligt vid beslutstagendet. När man sätter stoppen, bestämmer man hur stor risk man vill ta för att få se utfallet.

Inga frågetecken

Har man en förutbestämd stopp, så är det det som gäller oavsett vad som händer. Orsaken bakom t.ex. aktiens nedgång är helt irrelevant.

Inga känslor inblandade

Ett vanligt problem bland främst investerare, är att de har en emotionell anknytning till sina investeringarna. Detta kan leda till en rad olika problem, speciellt när det kommer till att sälja något som de ägt och trott på länge.

Men en förutbestämd stopp är detta inget problem då alla känslor åsidosätts.

Du kan räkna på det

Har du en bestämd nivå där du tar förlusten, så kan du också räkna på om risken i relation till potentiell avkastning går ihop. Genom att också väga in din hitratio för strategin.

Går inte matematiken ihop, måste någon parameter ändras. Den enda parametern man verkligen kan påverka för att få kalkylen att gå ihop, är just risken.

3 anledningar till varför jag handlar aktier inom norden

Det finns en hel uppsjö med aktier globalt. Att restriktera sökområdet kommer med många fördelar. Låt mig nämna några anledningar nedan om varför jag handlar aktier inom norden.

Öppettider

En av de främsta anledningarna till varför jag handlar aktier i norden, är den enkla anledningen att öppettiderna stämmer bra överrens med svenska börsen. Jag behöver med andra ord varken gå upp tidigare eller sluta senare. En sak många glömmer är att dygnsvilan behövs, speciellt när man gör som mig och managerar ett vanligt fulltidsjobb på dagarna utöver börsen. Det är otroligt skönt att kunna stänga av efter 17.30 och ägna tiden åt viktigare saker i livet. Till exempel träning/relationer/kost och sömn.

Bekantskap

De flesta aktier i norden, följs även av våra nyhetstidningar här i Sverige. Av denna anledning, så har man god koll på aktierna även om man inte aktivt läst på om dem. Man har också lättare att hitta relevanta nyheter om aktierna. Att ha en god grundkoll på aktierna, är till stor fördel i många lägen där man behöver agera snabbt. I många fall vet man vilka aktier som tillhör bottenskrapet och vilka som är kvalitativa, även vilka som är ”in play” och vilka som är döda.

Courtage

De flesta mäklare har lika courtage för hela norden vilket är fördelaktigt då courtagekostnaden lätt springer iväg för en trader. Sen får man inte glömma växlingsavgifterna när man handlar i ett land med annan valuta än SEK.

Sammafattning

De tre ovan nämnda anledningarna, är orsaken varför jag håller mig till att handla aktier i norden. Jag ser ingen vits med att sträcka mig utanför. Man får inte glömma att det är en edge i marknaden att ha en bättre kännedom om vissa aktier än andra. Det är sällan en kursrusning har gått mig förbi obemärkt.

Vad är handelsvolym och varför är det viktigt?

Handelsvolym – visar hur många aktier som har handlats under en viss tidsperiod. Men, varför är då detta relevant för oss att veta? Jo, för att det speglar utbud och efterfrågan.

En stor efterfrågan, föder oftast en uppgång i pris.

Ett stort utbud, föder oftast en nedgång i pris.

Enkelt va?

Om du då ämnar att köpa en aktie på långsidan, vad ska du då kolla efter? Jo, givetvis situationer där priset handlas konstruktivt och där efterfrågan är hög.

Konstruktivt betyder ”positivt/uppbyggande”,vilket man enklast beskriver det som att aktien ”laddar” för uppgång. Att priset handlas konstruktivt, kan men se genom att aktien håller sig nära all time high och klarar sig bra realtivt större börsnedgångar. Även kallat ”relativstyrka”.

Hur kan man se att det är en större aktör som handlar i aktien?

En generell regel gällande handelsvolym är att – stor/gigantisk handelsvolym, skapas inte av småsparare, utan den skapas av större aktörer på marknaden. Detta kan ses som ”footprints” i chartet.

Om en aktie bryter ut till ett nytt all time high på 4x normal handelsvolym, då är det sannolikt någon större aktör som vill in. Denna aktören kommer högst troligt behöva köpa över en lång tid för att komma in och få den önskade positionen i aktien (stor efterfrågan). Speciellt om aktien printat nytt all time high och är illikvid.

För det som händer när en aktie printar ett nytt all time high, är egentligen att ingen ligger minus i aktien, förutom de som har kortat aktien. Om det inte längre finns någon som ligger minus i aktien som behöver sälja (utbud), så kommer vi få en situation med stor obalans mellan utbud och efterfrågan. På det, så kommer de som har kortat aktien, att någon gång behöva täcka sin position. Vilket betyder att de behöver köpa tillbaka aktierna de sålt i marknaden och därmed realisera sin förlust. Vilket skapar högre efterfrågan.

Som vi skrev tidigare i texten ovan, stor efterfrågan, föder uppgång. Stort utbud, föder nedgång. I det här fallet har vi stor efterfrågan ifrån en större aktör som vill köpa många aktier och som inte är direkt priskänslig, plus att vi har ytterligare efterfrågan ifrån de som vill täcka positioner som legat korta. Men vi har ju inga säljare?

Detta kommer givetvis att leda till fortsatta uppgångar i aktien tills personer i fråga börjar ta hem vinster alternativt korta aktien igen.

Vilket föranleder frågan – Hur nyttjar jag detta i min handel?

Först och främst letar jag efter aktier med bra momentum som noteras nära sitt all time high. Därefter kollar jag om aktien har god fundamenta, alltså anledning att fortsätta upp. För att sedan köpa aktien med god riskkontroll, helst vid en breakout eller annan tydlig nivå där jag kan sätta stoppen. Det jag vill se vid breakouten är givetsvis stor handelsvolym, som gärna återkommer även dagarna efter breakouten. Återkommer volymen dagarna efter, så bekräftar det tesen om att det är någon större aktör köper.

Det som återstår efter köpet, är egentligen bara att glida med och låta de andra aktörerna köpa upp aktien åt mig, om jag träffar rätt vill säga.

 

Aktiepris och fångade investerare

Relaterad bild

Något som få tänker på och förstår, är vart andra investerare eller spekulanter är fångade.

En aktiekurs som till exempel har gått ner 90% på kort tid, har väldigt många investerare ligger rejält minus. Det enda dessa personer vill, är att sälja nära breakeven. Varje studs aktien gör, kommer säljas ner av dessa ”fångade” personer.

En aktiekurs som gått upp 90% på kort tid och som står i all time high, har bara investerare som ligger plus (undantag blankare). Dessa personer kommer sannolikt ta hem vinster om aktiekursen skenar på uppsidan, vilket kommer dämpa uppgången.

Att förstå dessa mönster, är också vitala delar för att lyckas som trader oavsett tidsupplösning.

Beroende på vilken sida du vill handla i aktien, bör logiken stå klar. Handlar du på långsidan, vill du givetvis haka på en redan etablerad trend som går uppåt och öka på positionen vid rekyler.

Handlar du på kortsidan, vill du givetvis haka på en redan etablerad trend som går nedåt och öka position vid uppstuds.

 

 

Hur arbetar jag vid rapportperioder?

Rapportperiod

Många vet säkert inte det, men vid rapportperioder jobbar jag mer än vanligt. Inte för att jag handlar så mycket i bolagen, men för att skapa ett urval av aktier jag vill hålla koll på under kommande kvartal.

Logiken bakom det jag gör är egentligen rätt enkel. Bolag som kommer med bra rapporter och som får en bra kursreaktion, tenderar att fortsätta gå bra fram tills nästa rapport. Det omvända gäller också, bolag som kommer med dåliga rapporter och som får en dålig kursreaktion, fortsätter oftast att gå dåligt fram tills nästa rapport.

Denna effekten kallas PEAD och står för ”post earnings announcement drift”.

En allmän regel är, att ju större reaktion, ju större kommer efterföljande driften att bli.

Jag som uteslutande handlar på långsidan i aktier, vill ju givetvis hålla koll på och handla i de bolag som kommit in med starka rapporter och som har fått en bra kursreaktion.

Detta gör jag genom att gå igenom alla inkomna rapporter dagligen, för att sedan kategorisera de bästa rapporterna i två olika listor.

I första listan, stoppar jag de bolag som har kommit in med starka rapporter men som fått ljumna kursreaktioner, ungefär inom ramen minus 2% till + 2%.

I lista nummer två, stoppar jag de bolag som har kommit med urstarka rapporter och som fått bra kursreaktioner, typ > 2%.

Dessa listor, döper jag sedan till t.ex. 2019 – Q2 (lista 1) och 2019 – Q2 Up (lista 2).

Vad jag sedan gör med dessa listor, är faktiskt rätt tråkigt. Jag går igenom listorna varje dag tekniskt, oftast mer än en gång, bara för att leta efter potentiella setup’s att köpa på.

Det urvalet aktier som ligger i listorna, blir min bas av aktier jag bevakar fram tills nästa rapportperiod, där jag sedan jag samma sak igen.

Denna listan fyller också andra funktioner, tänk momentumindikator. Alla aktier som ligger i dessa listor, har kommit med starka rapporter och oftast belönats med uppgång. Dessa aktier, är sannolikt de som leder och drar börsen uppåt. När dessa aktier, slutar gå upp och listorna är lyser genomgående rött, då vet man att börsen står inför en nedgång.

En tanke om indikatorer

I början av tradingkarriären är det vanligt att man tror att, indikatorer är helt avgörande. Många verkar dessutom tro att, ju mer indikatorer som används och ju mer man kombinerar dessa, ju större är chansen för framgång på aktiemarknaden.

Men jag kan tyvärr meddela, om att så inte är fallet.

Hade det varit så lätt, att man helt enkelt kunde sätta ihop en bunt indikatorer och sedan generera god avkastning, så hade någon redan gjort det och pgrogrammerat en robot för att sköta exekveringen helt automatiskt.

Snarare bör man, precis som jag har gjort det senaste åren, ta bort alla onödiga indikatorer man av någon konstig anledning valde att använda sig av i början.

Något man måste förstå är att, varje indikatorer du adderar tillför ”brus” och tar ditt fokus ifrån det viktiga – pris och volym.

Volym (utbud & efterfrågan) flyttar pris, kan du lära dig förstå sambandet mellan pris och volym, så behöver du inget mer. Det är det klart viktigaste man kan lära sig gällande teknisk analys.

Men om man nu måste använda sig av massa extra indikatorer, välj då ut några få och lär dig på djupet hur dessa fungerar, även praktiskt. Lär känna indikatorn och dess personlighet i alla marknadslägen och i alla tillfällen. För det är först då, man kan riktigt kan dra nytta av en enkel indikator.

Slutligen kommer en bild på min tekniska setup.

Teknisk analys blogg