Hur tacklar man motgångar i trading?

Något man ofta glömmer, är att trading är till 99% psykiskt.

Vid ackumulerade felbeslut, är det svårt att inte påverkas mentalt.

Men genom att lyfta blicken och ändra fokus, kan man undvika de vanligaste mentala fallgroparna.

Hur tacklar man då motgångar i trading? Låt mig förklara.

En edge spelar ut sig över tid

Oavsett strategi, så är förluster en ounviklig del av trading. ALLA kommer någon gång i sin tradingkarriär, sannolikt varje år, att falla in i en streak av förluster. Vad som är viktigt att tänka på vid dessa tillfällen, är att en edge spelar ut sig över tid.

Trots att du i poker blivit tilldelad pocket ess, så kan du förlora flera händer i rad. Men att sluta spela fjärde handen pocket ess du fått, för att du förlorat de andra 3, vore helt ologiskt då sannolikheten över tid är på din sida.

Felet många gör, är att de tar alldeles för stor size. Trots god edge som i exemplet ovan, så kan en kortare streak av försluster skada kontot rejält vid fel money management och göra personen i fråga rädd att pröva igen. Detta får aldrig hända.

Trading handlar om att positionera sitt kapital för möjligheter, där avkastningspotentialen är assymetrisk i förhållande till risk. Och sedan compounda dessa affärer över lång tid.

Tidsaxeln är den klart största värdedrivaren. ”Live to trade another day” är nyckeln till framgång.

Därav vikten, att siza tillräckligt för att kunna klara av perioder av förluster, både på ett mentalt och ekonomiskt plan.

Undvik fokus på resultatet

Ett vanligt misstag traders gör, är att de fokuserar på resultatet. Det är ju trots allt det trading handlar om, att tjäna pengar.

Men om fokuset enbart ligger på att tjäna pengar och att man värderar hur ”bra” man är utifrån hur mycket man tjänar eller inte, vad händer då vid perioder av förluster och motgångar i sin trading?

Med fokus på resultatet, blir den mentala påfrestningen vid perioder av förluster mycket större, vilket kan leda till ännu mer förluster av diverse anledningar. Till exempel ”revengetrading”.

Lite av ett moment 22.

Vad man istället skall fokusera på, är processen. Med fokus på processen, så kommer också resultatet som ett brev på posten.

Bara för att förtydliga ytterligare, så kan jag dra ett exempel ifrån min strategi och handel.

Mitt resultat är oftast knutet till hur börsen går, då jag primärt handlar aktier på långsidan.

I perioder av nedgångar, kommer därför mitt resultat bli lidande TROTS att jag följt mina regler till punkt och pricka och gjort allting rätt.

Att då värdera min prestation på resultatet, vore inte smart.

Istället kan man skapa ett poängsystem där man värderar sin faktiska prestation, t.ex. på hur väl man följt reglerna.

Har du fulla poäng på skalan, trots bristande resultat så vet du att du har gjort allt i din makt och att inget kunde varit annorlunda.

Sätt inte resultatbaserade mål

Att sätta resultatbaserade mål, kan också skapa onödig press för individen.

Vad man istället bör göra, är precis som jag beskrev ovan – Att fokusera på processen och sätta mål på hur väl man följer den istället.

Processen är grunden till resultatet, inte tvärtom.

Beroende på strategi, så kan resultatbaserade mål ”tvinga” en att forcera trades man inte bör, ta för att leverera ett resultat man inte kan få.

Resultatet är beroende av vilka möjligheter som ges. Dåliga möjligheter – dåligt resultat. Under perioder med dåliga möjligheter skall man akta sig, då chansen är stor att förlora pengar, snarare än att tjäna.

Sammanfattning

Att värna om och avlasta sig själv psykiskt vid motgångar i trading är av yttersta vikt för att kunna ta sig ur tuffa perioder.

Men bygger du en stabil grund med rätt fokus från början, så har du chansen att förebygga de flesta av dem och fort komma tillbaks från dem om du faller dit.

Process > Resultat

Annonser